Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 3404D

Địa chỉ: Thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyên Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3867.868
Giám đốc: Nguyễn Văn Tuyến – 0973.333.076